Kurs na patent Sternika motorowodnego

Zapraszamy na kurs na patent Sternika motorowodnego, który odbędzie się w dniu 27.04.2019 r. tj. sobota o godz. 9:00 na przystani w Nadolu.
Egzamin odbędzie się dnia 27.04.2019 r. tj. sobota o godz. 15:00.

Patent przyda się Tobie jeżeli chcesz:
– opanować podstawową wiedzę,
– pływać motorówkami i skuterami wodnymi po jeziorach i rzekach,
– pływać po morzu skuterami i motorówkami o długości do 12 m blisko plaży i w ciągu dnia.

WYMAGANIA:
– ukończony 14 rok życia*,
– zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności.
* w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda obojga rodziców/opiekunów.

AKTUALNE UPRAWNIENIA STERNIKA MOTOROWODNEGO:
– prowadzenia jachtów motorowych (i skuterów wodnych) po wodach śródlądowych bez ograniczeń mocy silnika*,
– do prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12m, po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich, w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
* osoba która nie ukończyła jeszcze 16 lat, może realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW.

KOSZTY UZYSKANIA PATENTU:
Opłata za kurs: 550 zł.
Opłata za egzamin- 250 zł dla osób powyżej 26 roku życia, 125 zł dla osób uczących się przed ukończeniem 26 roku życia*.
Opłata za wydanie patentu: 50 zł dla osób dorosłych, 25 zł dla osób uczących się przed ukończeniem 26 roku życia*.
*zniżka na podstawie legitymacji szkolnej/studenckiej.

ZGŁOSZENIA:
– wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej w zakładce “Dokumenty-Formularze” należy przesłać drogą elektroniczną na adres: wopr@gniewino.pl,
– telefonicznie: 600-216-103.