Nabór na stanowiska ratowników wodnych na kąpieliskach morskich


Prowadzimy nabór na stanowiska ratowników wodnych na kąpieliskach morskich w Łebie (na okres od 21.06.2019 r. do 31.08.2019 r.) oraz w miejscowościach: Jastrzębia Góra, Karwia i Ostrowo (na okres od 26.06.2019 r. do 15.09.2019 r.).

Wymagania:

– ukończony 18 r.ż.,
– umiejętność pracy w zespole,
– posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratownika wodnego,
– posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu KPP,
– mile widziane doświadczenie,
– mile widziane dodatkowe uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym np. motorowodne.

Podstawowy zakres obowiązków:

– wykonywanie czynności ratownika wodnego oraz ciągła obserwacja akwenu,
– niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej,
– udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
– przegląd stanu urządzeń i sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego,
– wywieszanie na maszcie odpowiednich flag informacyjnych,
– sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych, naruszeń zasad korzystania z kąpieliska, w szczególności granicy strefy dla umiejących pływać,
– reagowanie na przypadki naruszania zasad korzystania z kąpieliska,
– niezwłoczne informowanie przełożonego o zagrożeniach bezpieczeństwa osób przebywających na kąpielisku,
– bieżące dokumentowanie prowadzonych działań ratowniczych (Dziennik pracy ratowników).

Oferujemy:

– zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie,
– wynagrodzenie w wysokości od 3200,00 pln do 3750,00 pln za 1 m-c pracy (zależne od doświadczenia bądź funkcji pełnionej na kąpielisku),
– zakwaterowanie,
– strój roboczy.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na naszej stronie internetowej www.wopr-gniewino.pl w zakładce Dokumenty-Formularze.